Эра Будущего Юниты

Материал из Forge of Empires - Wiki RU
Перейти к: навигация, поиск
Эпоха Тип
rank-57652d887.png
attack-4d273fa55.png
defense-72fdd7ceb.png
range-fcf47db0c.png
movement-5ac695fd7.png
attack-4d273fa55.png

Бонус
defense-72fdd7ceb.png

Бонус
Умения
armyuniticons_90x90_FutureEra_champion-6e41e2ce6.jpg
Чемпион
Эра Будущего heavy_melee-070441836.png
Тяжёлый юнит
14000 160 145 10 22
fast-8d4c847af.png
+60
short_ranged-85371eefa.png
+100
plain-38c11b5cd.png
+50
fast-8d4c847af.png
+60
short_ranged-85371eefa.png
+100
plain-38c11b5cd.png
+60
chivalry-68754e204.png

Отвага
call_of_duty-2bd8d9be5.png

Зов Долга
armyuniticons_90x90_exo_soldier-7ab11abd5.jpg
Солдат в экзоскелете
Эра Будущего light_melee-d017f6484.png
Лёгкий юнит
7290 120 105 10 20
heavy_melee-070441836.png
+80
fast-8d4c847af.png
+100
house-edda1e174.png
+50
rubble-78b331700.png
+30
heavy_melee-070441836.png
+80
fast-8d4c847af.png
+100
house-edda1e174.png
+50
rubble-78b331700.png
+30
blast-6df165092.png

Залп
close_quarters-cf86fbe15.png

Рукопашная
armyuniticons_90x90_sat_uplink_unit-b19ef9357.jpg
Спутниковый корректировщик
Эра Будущего short_ranged-85371eefa.png
Стрелок
8100 80 100 14 22
light_melee-d017f6484.png
+140
long_ranged-b00e96d08.png
+70
light_melee-d017f6484.png
+140
long_ranged-b00e96d08.png
+70
heat-9f645f910.png

Жар
armyuniticons_90x90_drone_swarm-e3be57eab.jpg
Рой дронов
Эра Будущего fast-8d4c847af.png
Быстрый юнит
6480 170 110 1 18
short_ranged-85371eefa.png
+100
long_ranged-b00e96d08.png
+150
rocks-a821aab13.png
+40
short_ranged-85371eefa.png
+100
long_ranged-b00e96d08.png
+150
forest-122e22a97.png
+50
house-edda1e174.png
+100
flying-12c03ea63.png

Полёт
rapid_deployment-02c465574.png

Войска быстрого реагирования
armyuniticons_90x90_hover_tank-ccf77f7b0.jpg
Парящий танк
Эра Будущего heavy_melee-070441836.png
Тяжёлый юнит
8910 120 120 12 15
fast-8d4c847af.png
+20
short_ranged-85371eefa.png
+100
fast-8d4c847af.png
+20
short_ranged-85371eefa.png
+100
force_field-26898f852.png

Силовое поле
stealth-2870b8388.png

Укрытие
armyuniticons_90x90_rail_gun_unit-4fb730606.jpg
Рельсотрон
Эра Будущего long_ranged-b00e96d08.png
Артиллерия
9720 160 140 20 6
light_melee-d017f6484.png
+80
heavy_melee-070441836.png
+120
hills-8e1be1098.png
+50
light_melee-d017f6484.png
+80
heavy_melee-070441836.png
+120
plain-38c11b5cd.png
+40
recharge-be2bc5d9f.png

Перезарядка
power_shot-75932683a.png

Мощный удар